Biogas

Biogas

HT fermentation technology offer biogas producers:

  • Increase yield up to 100%
  • Hygienisation of waste biomass

HT fermentation is suitable for existing as well as new biogas plants offering:

  • Increased capacity
  • Increased yield from existing biomass
  • Hygienisation – meeting waste type 3 criteria

Biohydrogen

Biohydrogen

HT fermentation convert biomass into free hydrogen.

With hydrogen production from biomass in an exothermic process, HT fermentation is the solution to energy efficient production of hydrogen.

Optimizing hydrogen production from HT fermentation will significantly contribute to hydrogen as the next generation energy carrier for cars.

Algae Biomass

Algae Biomass

Micro and macro algae has the potential to become the biomass of the future. It is the ideal biomass for HT fermentation – both for biogas and hydrogen production.

When cost effective production of algae biomass is established, HT fermentation is the technology to convert to the preferred energy carrier.

NEWS

July 2017: Hyperthermics Energy AS changes name to Hyperthermics AS.

The general assembly approved the change reflecting the large potential of the Hyperthermics technology outside the energy sector, in particular within industrial biotechnology and aquaculture.

December 2016: World largest hyperthermophilic bioreactor installed and testing has started.

The Hyperthermics reactor at Lindum was inoculated after successful installation and hook-up at the Lindum biogas plant.

The Hyperthermics unit will in the first test phase run as a self-contained unit while Lindum is completing the upgrade of the biogas plant.

February 2016: Vardar AS inn på eiersiden i Hyperthermics Energy AS.

Hyperthermics Energy AS har gjennomført en rettet emisjon mot energikonsernet Vardar.

  • Vi er godt fornøyd med å få med Vardar på eiersiden i Hyperthermics, sier styreleder i Hyperthermics, Harald Nordal. Vardar har mye å tilføre selskapet ut over kapital, både i form av kompetanse og markedskunnskap innen sine virksomhetsområder
  • Vardar satser på miljøet, og skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Dette innebærer også grønn verdiskapning gjennom innovasjon, forskning og utvikling knyttet til fornybar energiproduksjon, sier Egil Smevoll, innovasjonssjef i Vardar. Vi ser et interessant marked for bioenergi både i Norge og internasjonalt, og vi er allerede engasjert i to biogassanlegg i Estland. Her har vi tro på at Hyperthermics teknologi og konsept passer godt inn. Samtidig ser vi et godt marked for produktet generelt, både innen økt effektivitet i eksisterende anlegg og i nyanlegg. Som et selskap hjemmehørende i Buskerud, ser vi selvsagt også positivt på at første installasjon gjøres hos Lindum AS i Drammen
Vardar AS

Vardar er et energikonsern med ambisjoner om å skape verdier gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene. For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, er innovasjon en del av selskapets strategi. Aktivitetene innen dette området er rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

  • Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap
  • Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi
Hyperthermics Energy AS

Hyperthermics Energy har utviklet og patentert hypertermofil omdanning av biomasse til energi. Teknologien har en bred anvendelse innen energiproduksjon fra biomasser som organisk avfall, gjødsel, alger og annet. Et anlegg for forbehandling av biomasse er under bygging ved Lindum AS sitt biogass anlegg i Drammen. Anlegget er designet for 10.000 tonn matavfall og vil bli en referanse for videre kommersialisering innen biogass segmentet samt demonstrasjon av produksjon av biohydrogen.

Kontakt

Hyperthermics Energy AS , Harald Nordal, +47 90 85 93 97, harald@hyperthermics.no Vardar AS, Egil Smevoll +47 900 44 603, egil.smevoll@vardar.no

September 2015: First HT fermentation installation at Lindum AS.

Hyperthermics Energy AS and Lindum AS has signed an agreement to install the first HT fermentation unit at the Lindum biogas plant. The design capacity will be 10.000 tonnes/pa food waste and meet the hygienisation criteria for type 3 waste. Installation and commissioning will be done in 2016. The installation will, in addition to the design biogas pretreatment, also test and document production of biohydrogen in the HT fermentation reactor as well as enable alternative substrates to be tested.

August 2015: Hyperthermics partner with NIBIO

Hyperthermics has signed an agreement with NIBIO (www.nibio.no) as partner in the HT Lindum project. NIBIO will work closely with Hyperthermics in Norway and Germany on the project.

August 2015: ENOVA grant to Lindum

ENOVA has granted Lindum AS 7,2 MNOK to introduce HT fermentation technology from Hyperthermics in their biogas plant in Drammen, Norway.

Link

June 2015: HYPERFERMENTAN

Hyperthermics has signed R&D contracts for the HYPERFERMENETAN project with NFR (www.forskningsradet.no), NMBU(www.nmbu.no), and NIBIO( www.nibio.no). The project aims to contribute to the understanding and documentation of the HT fermentation technology as a pre-treatment step in biogas processes. The work will be performed at the Hyperthermics laboratories in Regensburg, Germany and at the NIBIOand NMBU biogas laboratories at Ås, Norway. The project is supported financially by NFR as part of the EnergyX research program.

Link